Więcej kobiet w polityce i więcej kompetencji dla rad osiedli. To postulaty, o jakich działacze Nowoczesnej rozmawiali dziś na kongresie w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się pod hasłem "Sukcesy i problemy obecnego systemu". Działacze Nowoczesnej rozmawiali przede wszystkim o próbie ograniczania roli samorządów. Dużą część kongresu poświęcono również parytetom w polityce. Dzięki staraniom partii, sejm ogłosił przyszły rok - rokiem kobiet, co ma przypominać o setnej rocznicy przyznania praw wyborczych Polkom.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 10.06.2017, GODZ. 18:30