Wielkopolski Oddział NFZ ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Wykazy te będą obowiązywały od 1 października tego roku do 30 czerwca 2021 r. Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą mogły starać się o kontrakty na leczenie w trybie konkursowym.

Ogłoszony dziś wykaz szpitali zakwalifikowanych do sieci zostanie jeszcze do 26 września uzupełniony o placówki, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych. Placówki, które znajdą się w sieci, będą podzielone na kilka różnych poziomów tzw. systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Według Agnieszki Pachciarz szefowej wielkopolskiego NFZ sieć szpitali ma ustabilizować rynek zdrowia i zapewnić wybranym placówkom stabilne finansowanie.