Powiat Poznański rozpoczyna budowę Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Dzięki inwestycji wartej 34 miliony złotych kształcenie zawodowe w powiecie zyska europejski poziom.

20 milionów złotych na budowę pozyskano z funduszy unijnych. Centrum Kształcenia Praktycznego będzie pierwszą tego typu placówką w Wielkopolsce.