Milion złotych w rękach trzymają skrzypkowie z Kalisza. Właśnie tyle warty jest podarowany im przez prywatnego darczyńce instrument. To skrzypce z pracowni słynnego lutnika Carla Guiuseppe Testore pochodzące z 1711 roku.

Niezwykły, wręcz unikatowy dźwięk. To "małe pudełko" kosztuje, bagatela około miliona złotych. O historycznej wartości tych skrzypiec świadczy karteczka, - instrument powstał w 1711 roku w Mediolanie, w słynnej pracowni Carla Giuseppe Testore. Od września dwóch koncermistrzów Filharmonii Kaliskiej będzie grało na tym niezwykłym instrumencie w czasie koncertów filharmonii Kaliskiej. Filharmonia Kaliska dostała skrzypce Testore w użytkowanie od prywatnej osoby, która formalnie pozostaje ich właścicielem. Do Polski trafiły z Nowego Jorku z Juliard School of Music. Dlatego skrzypce muszą być przechowywane w specjalnym futerale z miernikami wilgotności, czy temperatury. Melomani dźwięk instrumentu usłyszą podczas jesiennych koncertów w filharmonii


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 25.07.2017, GODZ. 20:00