Obchody jubileuszu 1050-lecia biskupstwa w Polsce trwają przez cały weekend. Jedność w różnorodności - takie hasło przyświeca dzisiejszemu programowi uroczystości. Jej głównym punktem była procesja z obrazem Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej, czuwanie młodych i koncert uwielbienia.

Jedność w różnorodności - takie hasło przyświecało drugiemu dniu centralnych obchodów jubileuszu tysiąc pięćdziesięciolecia ustanowienia pierwszego biskupstwa w Polsce. Znakiem łączącym wszystkie sobotnie wydarzenia był obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. Cudowny wizerunek - czczony pod tytułem Pani Poznania - przeszedł wraz z wiernymi w procesji z fary do katedry. Obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej na co dzień znajduje się w kościele franciszkanów na Górze Przemysła. Towarzyszył również obchodom millenium diecezji. Pięćdziesiąt lat temu został uroczyście koronowany przez prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Procesja ulicami Poznania była nie tylko manifestacją wiary, ale i symbolem ciągłości instytucji Kościoła, obecnego w Polsce nieprzerwanie od 1050-ciu lat. Także dzięki młodym osobom, które spotkały się na wspólnym czuwaniu, będącym przejawem wciąż żywych wartości chrześcijańskich. Historia Kościoła w Polsce zaczęła się wraz z przyjęciem chrztu świętego przez Mieszka Pierwszego i przybyciem do Wielkopolski biskupa Jordana. Pierwszy polski biskup - dwa lata po chrzcie księcia - stworzył organizację kościelną i szerzył wiarę chrześcijańską. Stworzone przez niego biskupstwo obejmowało wówczas całe polskie państwo. A wysiłek ewangelizacyjny biskupa Jordana widać po dziś.

Kościół w Polsce przez wieki umacniał państwo i scalał Polaków. Bez wiary i bez duchownych trudno wyobrazić sobie odzyskanie przez Polskę niepodległości i obalenie władzy komunistycznej. Trwające obchody jubileuszu powstania biskupstwa mają nie tylko odnosić się do istoty historycznego wydarzenia przyjęcia chrztu i powołania organizacji kościelnej, która zmieniła oblicze Polski. Mają też być okazją do umocnienia wiary i zachętą do kontynuowania misji, zapoczątkowanej przez biskupa Jordana.

Centralne obchody jubileuszu zostały zainaugurowane w ubiegłym roku. Zakończą się w niedzielę uroczystą mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem metropolity poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz festynem rodzinnym na Ostrowie Tumskim.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 23.06.2018, GODZ. 18:30