W Poznaniu uczczono dziś pamięć Polaków zamordowanych na Wołyniu. Na dziedzińcu kościoła ojców Dominikanów poświęcono i wmurowano urnę z ziemią przywiezioną z Wołynia. W trakcie dzisiejszych uroczystości przyznano również statuetkę Semper Fidelis. Otrzymał ją ksiądz Tadeusz Isakowicz - Zaleski.

W intencji bestialsko pomordowanych Polaków na Wołyniu modlono się w kościele ojców Dominikanów w Poznaniu. Dokładna liczba zamordowanych Polaków przez Ukraińców na Wołyniu jest trudna do ustalenia. Historycy szacują, że zginęło około 100 tysięcy polskich obywateli, ale te liczby mogą być o wiele większe. By pamięć o pomordowanych Polakach była żywa, przy tablicy w krużganku kościoła ojców Dominikanów wmurowano urnę z ziemią przywiezioną z Wołynia. Ziemię zbierał Stanisław Łukasiewicz. Odwiedził 9 ukraińskich miejscowości, w których brutalnie wymordowano polskie rodziny.

Na uroczystości do Poznania zaproszono księdza Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich wręczyło księdzu Isakowiczowi Zaleskiemu statuetkę Lwa Semper Fidelis Ksiądz Tadeusz Isakowicz- Zaleski otrzymał statuetkę za wierność związaną z działalnością na rzecz szerzenia wiedzy o ludobójstwie dokonanym na Polakach na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów.

Wręczenie nagrody lwa Semper Fidelis uświetniło celebrowane w Poznaniu XXI Dni Lwowa i Kresów Wschodnich.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 12.07.2018, GODZ. 18:30