Są wyniki kontroli dokonanej w Amazonie przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola została przeprowadzona na wniosek Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wykazała nieprawidłowości i częściowo potwierdziła słowa pracowników firmy, którzy składali skargi. Czy w Amazonie już zmieniły się warunki pracy?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykryła kolejne nieprawidłowości w Amazonie, choć inspektorzy nie stwierdzili rażących niedociągnięć, które mogłyby zagrażać życiu i zdrowiu pracowników centrum logistycznego. Firma poprawiła już między innymi program szkoleń bhp. Zwiększyła też liczbę punktów z wodą przeznaczoną dla pracowników. Wciąż kontrowersje budzą jednak sukcesywnie podnoszone normy pracy, które według związkowców są zdecydowanie zbyt wysokie.

W ciągu ostatnich 4 lat inspekcja pracy kontrolowała filię amerykańskiej firmy w podpoznańskich Sadach 18 razy. W całej Polsce inspektorzy skierowali do Amazona 117 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości. Efektem jest między innymi ustawienie krzeseł w pobliżu miejsc pracy. W podpoznańskich Sadach Amazon zatrudnia ponad 4 tysiące osób.


OBEJRZYJ CAŁY TELESKOP, 10.08.2018, GODZ. 18:30